Assadeira Retangular 18x23cm - 1000ml

Assadeira Retangular 18x23cm - 1000ml

 • G: A5006

  G: A5006

 • G: A5001

  G: A5001

 • G: A5002

  G: A5002

 • G: A5003

  G: A5003

 • G: A5005

  G: A5005

Assadeira Retangular 19x30cm - 1700ml

Assadeira Retangular 19x30cm - 1700ml

 • G: A5016

  G: A5016

 • G: A5011

  G: A5011

 • G: A5012

  G: A5012

 • G: A5013

  G: A5013

 • G: A5015

  G: A5015

Assadeira Retangular 25x33cm - 2500ml

Assadeira Retangular 25x33cm - 2500ml

 • G: A5026

  G: A5026

 • G: A5021

  G: A5021

 • G: A5022

  G: A5022

 • G: A5023

  G: A5023

 • G: A5025

  G: A5025

Assadeira Oval 16x24cm - 1000ml

Assadeira Oval 16x24cm - 1000ml

 • G: A5036

  G: A5036

 • G: A5031

  G: A5031

 • G: A5032

  G: A5032

 • G: A5033

  G: A5033

 • G: A5035

  G: A5035

Assadeira Oval 19x29cm - 1600ml

Assadeira Oval 19x29cm - 1600ml

 • G: A5046

  G: A5046

 • G: A5041

  G: A5041

 • G: A5042

  G: A5042

 • G: A5043

  G: A5043

 • G: A5045

  G: A5045

Assadeira Oval 23x33cm - 2500ml

Assadeira Oval 23x33cm - 2500ml

 • G: A5056

  G: A5056

 • G: A5051

  G: A5051

 • G: A5052

  G: A5052

 • G: A5053

  G: A5053

 • G: A5055

  G: A5055

Assadeira Redonda c/ Aba ě18cm - 450ml

Assadeira Redonda c/ Aba ě18cm - 450ml

 • G: A67013

  G: A67013

 • G: A67012

  G: A67012

 • G: A67011

  G: A67011

 • G: A6709

  G: A6709

 • G: A6708

  G: A6708

 • G: A6707

  G: A6707

 • G: A6706

  G: A6706

 • G: A6705

  G: A6705

 • G: A6704

  G: A6704

 • G: A6703

  G: A6703

 • G: A6702

  G: A6702

 • G: A6701

  G: A6701

Assadeira com Alša 28x18cm - 1600ml

Assadeira com Alša 28x18cm - 1600ml

 • G: A6401

  G: A6401

 • G: A6402

  G: A6402

 • G: A6403

  G: A6403

 • G: A6406

  G: A6406

 • G: A6405

  G: A6405

Assadeira com Alša 31x20cm - 2200ml

Assadeira com Alša 31x20cm - 2200ml

 • G: A6501

  G: A6501

 • G: A6502

  G: A6502

 • G: A6503

  G: A6503

 • G: A6506

  G: A6506

 • G: A6505

  G: A6505

Assadeira com Alša 34x23cm - 2700ml

Assadeira com Alša 34x23cm - 2700ml

 • G: A6601

  G: A6601

 • G: A6602

  G: A6602

 • G: A6603

  G: A6603

 • G: A6606

  G: A6606

 • G: A6605

  G: A6605

Assadeira 28x18cm - 1600ml

Assadeira 28x18cm - 1600ml

 • G: A64001

  G: A64001

 • G: A64002

  G: A64002

 • G: A64003

  G: A64003

 • G: A64006

  G: A64006

 • G: A64005

  G: A64005

Assadeira 31x20cm - 2200ml

Assadeira 31x20cm - 2200ml

 • G: A65001

  G: A65001

 • G: A65002

  G: A65002

 • G: A65003

  G: A65003

 • G: A65006

  G: A65006

 • G: A65005

  G: A65005

Assadeira 34x23cm - 2700ml

Assadeira 34x23cm - 2700ml

 • G: A66001

  G: A66001

 • G: A66002

  G: A66002

 • G: A66003

  G: A66003

 • G: A66006

  G: A66006

 • G: A66005

  G: A66005

Assadeira Retangular 25x38cm - 3000ml

Assadeira Retangular 25x38cm - 3000ml

 • G: A6201

  G: A6201

Assadeira Retangular 25x42cm - 3500ml

Assadeira Retangular 25x42cm - 3500ml

 • G: A6301

  G: A6301